Voorwaarden

Op al onze werkzaamheden zijn, afhankelijk van de aard van die werkzaamheden, van toepassing: de Algemene vervoerscondities 2002 (AVC), Gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechbanken Amsterdam en Rotterdam op 4 juni 2002.

Het verdrag betreffende de overeenkomst tot inteernationaal vervoer van goederen over de weg (CMR); de Transport en logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te 's Gravenhage op 1 oktober 1993.

De Algemene voorwaarden voor Exceptioneel Transport en de Algemene Opslagvoorwaarden, vastgesteld door de Stichting Vervoeradres en gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam. Met betrekking tot de bovenstaande voorwaarden is steeds de laatste versie van toepassing.

De voorwaarden worden op verzoek kostenloos toegestuurd.